Menengah Rendah

Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3, SMK Convent Jalan Peel

Pentaksiran
Ujian Akhir Sesi Akademik

Kurikulum
Berdasarkan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) dibawah Kementerian Pendidikan Malaysia
Mata pelajaran :