Surat Pekeliling Ikhtisas HEM

Bil Surat Pekeliling Ikhtisas Keterangan
1 SPI Bil 1/1975 Disiplin di Sekolah Peraturan , Sekolah untuk Murid-Murid
2 SPI Bil 7/1995 Tatacara Menggunakan Tindakan & Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah
3 SPI Bil 6/1995 Menangani Masalah Ponteng Sekolah
4 SPI Bil 4/1996 Pelaksanaan Kuasa Disiplin & Hukuman di Sekolah
5 SPI Bil 6/1987 Amalan Kebersihan di Sekolah
6 SPI Bil 7/2013 Kuasa Guru Merotan Murid
7 SPI Bil 2/2009 Penguatkuasaan Larangan Membawa Telefon Bimbit oleh Murid di Sekolah
8 SPI Bil 4/2010 Pelaksanaan Ujian Urin Murid Sekolah
9 SPI Bil 7/2011 Pelaksanaan SOP 1:3:7 – Pelaporan & Menangani Isu Disiplin Murid

10 SPI Bil 2/1996 Penampilan Diri Pelajar, Kekemasan & Kerapian Berpakaian
11 SPI Bil 7/1999 Perubahan Kelab Pencegahan Jenayah di Sekolah-Sekolah Menengah
12 SPI Bil 4/1997 Hukuman ke Atas Murid Menghisap Rokok
13 SPI Bil 5/1997 Sekolah sebagai Kem Larangan Merokok
14 SPI Bil 3/1995 Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan & Bantuan Kerajaan
15 SPI Bil 5/1995 Keracunan Makanan di Sekolah
16 SPI Bil 18/1998 Pengunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan
17 SPI Bil 8/1999 Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi & Balik Sekolah
18 SPI Bil 4/2002 Pelaksanaan Program Sekolah Selamat
19 SPI Bil 1/ 2019

Panduan Pengurusan Rekod Sistem Kehadiran Murid di Sekolah