Garis Panduan Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan Dan Kokurikulum