Setiausaha

SENARAI TUGAS SETIAUSAHA HEM

Merancang agenda mesyuarat dan menyediakan surat panggilan mesyuarat
Mengedar surat panggilan mesyuarat/ Notis panggilan mesyuarat
Mencatat minit mesyuarat
Menyiapkan laporan/menyediakan minit mesyuarat
Menguruskan mesyuarat-mesyuarat J/Kuasa Induk dan Kerja HEM
Merancang bersama AJK HEM segala aktiviti HEM untuk sepanjang tahun
Bertanggungjawab terhadap pengurusan rekod dan fail berkaitan HEM
Bertanggungjawab terhadap pengurusan rekod dan fail berkaitan HEM
Memastikan semua aktiviti yang dirancang berjalan dan dilaksanakan mengikut perancangan dan memastikan setiap Jawatankuasa menyediakan laporan serta dokumentasi
Menyediakan perancangan dan pembangunan HEM dan mengemukakannya kepada J/Kuasa Induk pentadbiran HEM
Merangka dan menghasilkan Perancangan Strategik Tiga Tahun HEM bersama AJK HEM
Melengkapkapkan Folder SKPMg2 dan Folder SPSK Unit HEM dengan bantuan AJK
Melengkapkan maklumat terkini di Papan Kenyataan HEM dengan bantuan Setiausaha sub unit di bawah HEM
Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh GPK HEM/Pengetua